fbpx
Skip to content

Personvernerklæring

Personvernerklæring


 

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for Jordmor Aina og Aina Wendelborg (org. no. 985 278 318 ) sine nettsteder. Aina Wendelborg er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettstedene: jordmoraina.no, ainawendelborg.no

Personopplysninger som behandles av Jordmor Aina og Aina Wendelborg.

Eksempler på informasjon som innhentes og lagres digitalt:

Navn

Adresse

Telefonnummer og e-postadresse

Informasjon om din bruk av nettsiden, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes, enhetstype, nettleserinnstillinger, mailsporing og IP-adresse

Kommentarer og aktivitetslogg fra våre kursportaler (etter innlogging)

Slik innhentes informasjonen:

Aina Wendelborg samler inn opplysninger via skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

Eksempel på skjema:

– Kontaktskjema eller påmelding til vårt nyhetsbrev

– Påmelding til et gratiskurs, webinar e.l.

– Nedlasting av f.eks. e-bok, guide, maler e.l.

– Kjøp av kurs, tjenester eller produkter på våre nettsider

– Kommentarfelt

Formålet med informasjonen som innhentes:

– For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester

– For å kunne sende ut relevant informasjon

– For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester

Når du har registrert din informasjon hos oss, vil vi på bakgrunn av denne kunne tilby deg gratis tips, e-bøker, guider m.m. Samt gi deg informasjon om de mest relevante produktene og gi deg god kundeservice ut fra dine preferanser. Informasjonen vi lagrer er kun basert på det du frivillig gir oss og vi henter ikke ut informasjon fra tredjeparter.

Slik lagres digital informasjon:

Informasjon innhentet gjennom skjema på ainawendelborg.no og jordmoraina.no. Dette lagres i vårt CRM-system i Kajabi og MailChimp, som er systemene vi bruker for å lagre kundedata og automatisere markedskommunikasjonen.

Informasjonen lagres inntil du selv ber om at de slettes, eller at de har vært inaktive i 2 år.

Slik kan du slette dine personopplysninger:

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte meg på tlf. 473 85 566 eller Jordmor Aina og Aina Wendelborg

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles kun med våre underleverandører som forvalter våre regnskaps- og betalingstjenester, slik at de skjer på en sikker måte. Dette er Visma Mamut AS, Stripe og Paypal. Disse underleverandørene kan behandle personopplysninger på vegne av Aina Wendelborg.

Rettigheter

Du som bruke våre nettsider har rett til innsyn i personopplysningene dine og du har rett til å vite hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger vi lagrer om deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke og alle data om deg vil bli slettet med unntak av det som er påkrevd i henhold til f.eks. regnskapsloven dersom du er betalende kunde.

Dersom du har klager på hvordan Jordmor Aina/Aina Wendelborg har behandlet og lagret dine personopplysninger og du mener vi ikke har overholdt dine rettigheter i forhold til Datatilsynet. Kontaktinformasjon dit er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Unntak

Data som lagres i forbindelse med kjøp lagres i henhold til gjeldende regnskapslov.

Journal

All journalføring skjer kun manuelt på fysisk papirjournal og blir derfor ikke lagret digitalt. Oppbevares i låst arkiv. Pga lov om krav til journalføring vil disse bli lagret i 5 år etter siste innføring. Etter dette blir data makulert.

Kontaktinformasjon

Telefon 473 85 566

post@ainawendelborg.no

Aina Wendelborg,

2. Strøm Terrasse 19 A, 3046 Drammen